Species details


Dasysyrphus neovenustus SoszyƄski, Mielczarek & Tofilski, 2013


For an explanation of Frescalo see here.